Odgovor Krke na odprto pismo PešFolka

Spoštovani predstavniki skupine PešFolk Novo mesto,

Krkino poslanstvo je omogočiti ljudem zdravo in kakovostno življenje. Naše delovanje je tesno prepleteno z družbenim okoljem, v katerem delujemo, odgovornost do naravnega okolja pa je od nekdaj del Krkinih poslovnih aktivnosti. To je naše vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju strokovnjakov, vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje in zaposlene pa tudi v skrbi za prijetno delovno okolje.

Zavzemamo se za uravnotežen razvoj panoge, pri čemer posebno pozornost namenjamo varovanju zdravja in okolja. Prav zato smo se vključili tudi v nacionalne in občinske dejavnosti, usmerjene v razvoj trajnostne mobilnosti. Zapisali smo jih v lastnem Mobilnostnem načrtu Krke, s katerim zaposlene spodbujamo k uporabi alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo. Med ključnimi cilji tega načrta, ki jih nameravamo uresničiti v prihodnjih letih, so:

–         zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti,

–         prispevati k izboljšanju zraka na območju občin,

–         zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest,

–         slediti Krkinemu poslanstvu živeti zdravo življenje ter tako prispevati k boljšemu zdravju in počutju zaposlenih.

Tako želimo sami prispevati k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagati občinam v regiji uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj. Vlaganj v varstvo okolja, varnost in zdravje zaposlenih ter razvoj družbenega okolja zato ne obravnavamo kot strošek, ampak kot dolgoročno naložbo, ki omogoča ohranitev oziroma izboljšanje kakovosti življenjskega prostora.

Kljub našim prizadevanjem za ureditev pogojev za alternativne prihode na delo pa je dejstvo, da infrastruktura mesta ne more slediti potrebam, kajti rasti našega podjetja in povečevanju števila zaposlenih sledijo tudi potrebe po nadomestnih in dodatnih parkirnih mestih. Širitev podjetja na področje proti obvoznici, ki je predvideno v strateškem delu OPN-ja, v doglednem času ni mogoča. Zato je Krka v spremembi OPN-ja zaprosila za širitev parkirišča na področju Kosove doline. Postopek je trenutno še v teku, zato uradnega odgovora v zvezi s tem še nismo prejeli. Pozidava doline je bila sicer odobrena že pred leti, odločitev o parkiriščih pa sprejema svet MO NM. V kolikor bo predlog za ureditev dodatnih in nadomestnih parkirišč sprejet, bomo vsekakor zagotovili, da bomo to področje uredili tako, da bo v ospredje postavljena dovozna cesta do arheološkega parka, ki ji bodo parkirišča tako vizualno kot funkcionalno podrejena.

Sicer pa zaposlene o pomenu trajnostne mobilnosti ozaveščamo tudi z objavami prispevkov v interni reviji, v ta namen pa smo na interni spletni strani odprli tudi spletno mesto Mobilnost. Tiste, ki živijo v bližini svoje službe, spodbujamo, naj se odločijo za prihod na delo peš ali s kolesom. Tistim bolj oddaljenim pa predlagamo skupne vožnje na delo in uporabo javnega potniškega prometa. Na spletenem mestu lahko zaposleni objavljajo oglase in se dogovarjajo za skupne vožnje. Na njem lahko najdejo tudi številne informacije o dejavnostih, kot so denimo hoja, kolesarjenje in podobno. Objavili smo tudi vozne rede javnega potniškega prometa v Novem mestu in Ljubljani, od koder prihaja največ sodelavcev. V načrtu imamo tudi ureditev dodatnih kolesarnic ter pridružitev k projektu vzpostavitve avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v Mestni občini Novo mesto.

Trajnostni razvoj v Krki razumemo kot obvezo in odgovornost. Zato v okviru letnih poslovnih načrtov, ciljev in programov redno dopolnjujemo in se lotevamo novih projektov za trajnostno izboljšanje stanja. To pomeni trajnostno rabo vseh naravnih virov, zmanjševanje emisij na najmanjšo možno mero in varovanje biotske raznovrstnosti. Zavedamo se namreč, da lahko le z uravnoteženim, sonaravnim in trajnostnim razvojem dosežemo ohranitev zdravega in čistega okolja sedanjim in prihodnjim rodovom.

Z lepimi pozdravi.

Služba za odnose z javnostmi

Krka, d. d., Novo mesto

Leave a Reply