Pot od mlina do mlina še vedno ni uresničena

Pot od mlina do mlina še vedno ni uresničena

V iniciativi PešFolk si že več let prizadevamo za izgradnjo manjkajočega dela Poti od mlina do mlina (območje pod stavbo sodišča do Seidlovega mlina). Leta 2015 smo izdelali elaborat, ki smo ga na sestanku predali vodilnim na Mestni občini Novo mesto. V naslednjih letih je potekalo projektiranje, obenem so se izvajale nekatere druge aktivnosti.

Pot od mlina do mlina je leta 2004 zasnoval Marijan Dović. V letih 2012 in 2013 je pobudo obudil in konkretiziral Luka Rems, kar je vodilo v oblikovanje neformalnega združenja PešFolk. 

Žal do realizacije sprehajališča še vedno ni prišlo. Čeprav je bil izdelan projekt za izvedbo (PZI), občina v daljšem časovnem obdobju (od leta 2015 dalje) ni uspela pridobiti potrebnih zemljišč (sestanek v februarju 2019). Ocenjujemo, da vodilni predstavniki občine niso pokazali dovolj politične volje ter so se osredotočali na druge dejavnosti. Pogovori z lastniki so bili zgolj priložnostni, zato ni bilo mogoče celovito in sistematično razrešiti nekaterih težavnejših vprašanj. Ves čas obstaja tudi možnost razlastitve, vendar ji občina doslej ni bila naklonjena. Pot od mlina do mlina je namreč umeščena v prostor z Odlokom o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/2004).

Vizualizacija manjkajočega dela Poti od mlina do mlina

V iniciativi PešFolk si bomo še naprej prizadevali za izgradnjo Poti od mlina do mlina, saj menimo, da predstavlja predel pod severnim bregom v starem mestnem jedru enega najlepših kotičkov ob reki Krki, ki mora pripadati sprehajalcem.

Leave a Reply