Poročamo

Pot od mlina do mlina še vedno ni uresničena

Pot od mlina do mlina še vedno ni uresničena

V iniciativi PešFolk si že več let prizadevamo za izgradnjo manjkajočega dela Poti od mlina do mlina (območje pod stavbo sodišča do Seidlovega mlina). Leta 2015 smo izdelali elaborat, ki smo ga na sestanku predali vodilnim na Mestni občini Novo mesto. V naslednjih letih…