O PešFolku

Pogled na park EU in traso sprehajalne poti od mlina do mlina

Pogled na park EU in traso sprehajalne poti od mlina do mlina

Iniciativa PešFolk je ustanovljena z namenom pospeševanja izgradnje in urejanja mreže peš poti v Novem mestu in okolici (zlasti ob vodotokih) ter spodbujanja kulture sprehajanja in trajnostne mobilnosti;

Iniciativa je neformalno in politično neodvisno združenje zainteresiranih občanov, vanjo se lahko včlani vsak, ki se strinja z njenim osnovnim poslanstvom;

Iniciativa deluje na strokovnem področju (priprava dokumentacije) in zlasti na področju pospeševanja in javne promocije izgradnje ustrezne strukture sprehajalnih poti (prek spleta, družabnih omrežij, komunikacije z mediji in povezovanja s sorodnimi združenji in ustanovami);

Iniciativa sodeluje z vsemi deležniki in spodbuja konstruktivno komunikacijo med njimi: od zainteresirane javnosti in uporabnikov sprehajalne infrastrukture (sprehajalci, pohodniki, turisti, tekači, kolesarji), strokovnih združenj (arhitekti, urbanisti, ekonomisti, sociologi, zdravniki …), lastnikov zemljišč do lokalne politike (občinski svet, liste, župan), države (UE, inšpekcijske službe) in medijev.

Ustanovni člani

Ekipa iniciatiave PešFolk

Ekipa iniciatiave PešFolk

V iniciativi PešFolk so se zbrali posamezniki, ki so že doslej v javnosti dejavno spodbujali oblikovanje mreže pešpoti. Arhitekt in fotograf Tomaž Levičar je idejni oče vizije mreže novomeških pešpoti in konkretno zaslužen za številne poti, ki že vrsto let razveseljujejo meščane. Univerzitetni profesor, raziskovalec in glasbenik Marijan Dović, pobudnik Poti od mlina do mlina, se aktivno ukvarja z vizijo mesta kot navdihujočega doživetja za meščane in obiskovalce. Uroš Lubej je gimnazijski profesor in občinski svetnik, pred tem pa je bil urednik revije Park, ki je dolga leta generirala številne ideje za razvoj Novega mesta in Dolenjske. Mitja Simič je konservator in krajinski arhitekt ter viden slovenski strokovnjak za zgodovinske vrtne in parkovne ureditve. Akademska slikarka Nataša Mirtič je priznana slovenska grafična umetnica in navdušena sprehajalka. Najmlajši član ekipe pa je študent prava Luka Rems, ki je še kot novomeški gimnazijec marsikoga presenetil z doslednim zagovarjanjem spoštovanja zakonitosti in dodelanim načrtom, ki je konkretiziral idejo Poti od mlina do mlina. Ravno Lukova vitalistična zagnanost je bila nemara sprožilni moment, ki je privedel do ustanovitve iniciative PešFolk.

Kasneje se je iniciativi pridružil še gozdar Peter Železnik, ki je velik poznavalec mestnega drevja, obenem pa angažiran meščan, ki pomaga pri številnih projektih.