Povezave

Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

http://www.uradni-list.si/1/content?id=51989

 

Članki o pešpoteh:

Simič: http://www.park.si/2007/12/pespoti-v-novem-mestu-blisc-in-beda/

Simič: http://www.park.si/2007/07/kancek-bolje-od-katastrofe/

Levičar: http://www.park.si/2009/04/pespoti-v-novem-mestu-%C2%BBumor%C2%AB-na-ulici-pescev/

Rems: http://zanovomesto.si/2013/04/30/sprehajalisca-kot-priloznost/

Rems: http://zanovomesto.si/2013/04/07/umirajoce-zupancicevo-sprehajalisce/

 

Članki o poti Od mlina do mlina:

Dović: http://www.park.si/2007/04/pot-od-mlina-do-mlina-po-treh-letih-od-pobude-na-severnem-bregu-nic-novega/

Dović: http://www.park.si/2008/06/stiri-leta-od-parkove-pobude-za-ureditev-poti-od-mlina-do-mlina-po-vodi-ali-po-zraku/

Rems: http://zanovomesto.si/2013/01/13/sprehajalisce-od-mlina-do-mlina/

Rems: http://zanovomesto.si/2013/11/03/pobuda-kdaj-od-mlina-do-mlina/

Rems: http://zanovomesto.si/2013/12/24/prvi-napredek-na-projektu-sprehajalisca-od-mlina-do-mlina/