Vizija poti

Kakovostna mreža novomeških pešpoti

Osrednji cilj iniciative je vzpostaviti razpredeno, dobro urejeno in stalno vzdrževano mrežo pešpoti v Novem mestu in okolici, prednostno med mestnimi naselji ob vodotokih in skozi gozdove, saj je to najpomembnejši pogoj povečanja števila sprehajalcev. Načrt vzpostavitve takšne mreže je delovno razdeljen v več etap; oblikovan je z ozirom na zahtevnost reševanja pravnih, lastniških, finančnih, tehničnih in podobnih problemov na konkretnih odsekih. Nekatere od etap lahko prepoznamo že danes:

 1. Krka – levi breg, mestno jedro: sprehajalna pot »Od mlina do mlina« (od Strojarske poti do Seidlove žage);
 2. Krka – levi breg, mestno jedro: sprehajalna pot, t.i. Rudolfovo sprehajališče, od Župančičevega sprehajališča do Strojarske poti;
 3. Mestno jedro: pot med potjo na Šancah in Bregom z možnostjo priključka na Župančičevo sprehajališče pod Bregom;
 4. Težka voda – levi breg, Kandija: sprehajalna pot od izliva Težke vode v Krko do navezave na Grmsko sprehajališče pod železniškim viaduktom;
 5. Težka voda – desni breg, Gotna vas: sprehajalna pot od zaključka obstoječega Grmskega sprehajališča pdo Regrčo vasjo do Belokranjske ceste;
 6. Krka – levi breg, Plava laguna: sprehajalna pot od Zajčeve žage do konca naselja Plava laguna;
 7. Marof: pot med Mestnimi njivami in Ulico Danila Bučarja ter ulico Žlebej;
 8. Mestna hosta: med naseljem Podbreznik in Igrčo vasjo oziroma Brodom;
 9. Brv – Krka: med Irčo vasjo in Grobljami oziroma Podbreznikom;
 10. Brv – Krka: med Kandijo (pri izlivu Težke vode) in Župančičevim sprehajališčem (pod Šancami); ali alternativno – od izteka Resslove ulice do izteka Pugljeve ulice (na lokaciji starega, lesenega mosta);
 11. Brv – Krka: med Portovalom in Medičevo ulico (pri izlivu Bršljinskega potoka);
 12. Brv – Krka: med Plavo laguno in naseljem Ragovo oziroma Ragovim logom;
 13. Brvi – Težka voda: vsaj ena dodatna brv med potjo ob Težki vodi in sosednjimi stanovanjskimi okolji – do Jedinščice in do ulice Ob Težki vodi;
 14. Rudolfova pot: 37 kilometrov dolga pot okoli mesta (označitev, ureditev počivališč ipd).
 15. Odseki površin za pešce ob cestah v mestu: ob Levičnikovi cesti; ob Straški cesti do Mirnopeške ceste; ob Mirnopeški cesti do naselja Brezje; ob Topliški cesti do pokopališča Srebrniče; ob Šmihelski cesti do Košenic.

Ureditev poti za nas pomeni zagotovitev pohodne površine, ki je primerna v vseh letnih časih in tudi za funkcionalno ovirane osebe (invalidi, majhni otroci, matere z vozički ipd), opremljena s klopmi, koški za smeti, svetili, usmerjevalnimi oznakami in z igrali ali igrišči, pa tudi s paviljoni, trim napravami, pomoli, drevesi in grmičevjem ter ostalim, kar hojo in uporabo prostora olajšuje, poživlja in pestri za najmlajše in najstarejše, za sprehajalce, tekače, tekače na smučeh, kotalkarje in podobne.

Naša vizija mreže novomeških sprehajalnih poti

Naša vizija mreže novomeških sprehajalnih poti